Cách làm món ăn

3 loại bánh viên, nấm kim châm, xà lách xoong, mì trứng

Lẩu viên thả Tiềm Ớt Hiểm

Lẩu viên thả Tiềm Ớt Hiểm